FiveLeggedSheep

FiveLeggedSheep helpt organisaties op creatieve, transparante, resultaatgerichte en enthousiaste wijze ambitieuze doelstellingen met succes te behalen.

FiveLeggedSheep

FiveLeggedSheep helpt organisaties op creatieve, transparante, resultaatgerichte en enthousiaste wijze ambitieuze doelstellingen met succes te behalen.

FiveLeggedSheep is gestart vanuit de ervaring dat veel organisaties op dezelfde wijze en daarom onnodig vastlopen op hun weg naar succes. Door goed te anticiperen op vertragende en belemmerende factoren en tijdig passende acties uit te zetten kan groei geoptimaliseerd worden. FiveLeggedSheep werkt altijd aan het inrichten van een organisatie op een zodanige wijze dat succes het logische gevolg is van bewuste, reproduceerbare en beïnvloedbare handelingen.

De werkwijze bestaat uit een goede mix van cijfermatige analyses, het aanscherpen van processen, het delen van visie, het aanbrengen van ritme, het bieden van transparantie in doelen en resultaten en een enorme berg enthousiasme om het maximale uit de mensen te halen die verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelstellingen.

FiveLeggedSheep richt zich nooit op het verbeteren van de huidige situatie met een paar procent, maar redeneert altijd terug vanuit het verdubbelen van het huidige resultaat. Het kan, dus laten we het samen doen!