Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder dan wat je altijd kreeg

AlsjeblijftdoenSommige tegeltjeswijsheden of oneliners vind ik helemaal fantastisch. Er zijn er een aantal die ik erg graag, en soms tot grote ergernis van mijn directe omgeving, blijf herhalen. Er zijn er helaas ook een aantal waar ik uitgesproken misselijk van word, of die ik daadwerkelijk regelrechte onzin vind. Al een tijdje erger ik mij mateloos aan de volgende ‘wijsheid: “Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Zakelijk gezien is deze stelling namelijk vaker complete nonsens dan dat het de waarheid blijkt te zijn.

De strekking van de stelling is dat als je meer wilt dan wat je nu hebt, dat je wat moet veranderen. Tot zover ben k het nog eens met de stelling. Waar het helaas volledig mis gaat is de, mijns inziens, idiote gedachte dat als je geen veranderingen doorvoert de historische resultaten gewoon hetzelfde blijven. Er zijn meer dan voldoende bedrijven in onroerend goed, de auto industrie, de muziekindustrie, makelaardij, financiën en de bouw, die je kunnen vertellen dat je snel failliet gaat als je de illusie hebt dat zonder veranderingen je resultaten gelijk blijven.

“Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder dan wat je altijd kreeg”

Mijn stelling is daarom als volgt: “Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds minder dan wat je altijd kreeg”. Dit dekt veel beter de lading, want het geeft de noodzaak van verandering aan. In dat opzicht had Darwin volledig gelijk toen hij opmerkte dat niet de sterkste, de slimste of de snelste overleeft, maar degene die het beste in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Veranderingen doorvoeren binnen een organisatie is dus pure noodzaak. Stilstand is in de huidige maatschappij en economie een garantie voor regelrechte achteruitgang. Te vaak wordt er toch nog op incidentele basis gewerkt aan verandering of innovatie, veelal ingegeven door achterblijvende (verkoop)resultaten of problemen met de interne processen. Hierdoor gaat er vaak al lange tijd onnodig geld verloren en zijn de kosten om e.e.a. terug op te rails te zetten hoog. Door tijdig passende acties uit te zetten kan groei geoptimaliseerd worden en in veel gevallen tegen aanzienlijk lagere kosten dan wanneer er een dure noodgreep gedaan moet worden.

De oplossing is om veranderen een wezenlijk onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie. Dat wil zeggen dat er bij voorbaat resources beschikbaar gesteld moeten worden om innovativiteit en verandering te stimuleren. De dure variant zou bestaan uit het vrijmaken van forse budgetten voor research and development en het inhuren van externe adviseurs. Zit je als organisatie niet in die luxe positie, denk dan bijvoorbeeld aan het meenemen van ‘verandering’ in de werving en selectie van nieuwe medewerkers en begin met wekelijkse ‘starten-stoppen-doorgaan’ sessies. Start een  mini bibliotheek en geef medewerkers de tijd om te lezen en te discussiëren over de inhoud.  Overweeg eens job-rotations en zoek binnen je netwerk naar passende bedrijven voor brainstormsessies. Ga met een groep medewerkers naar een avondje SUI (stand-up inspiration) of organiseer zelf een durftevragen sessie. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om met een beperkt budget verandering een plaats te geven.

Bedenk goed dat als je blijft doen wat je altijd deed, je steeds minder krijgt dan wat je altijd hebt gekregen en ga aan de slag om verandering een vaste plek te geven. Morgen zijn er weer 86.400 seconden om iets te veranderen. Wat ga jij daar mee doen?

Leave a commentInga van Zalm

8 years ago

Ben het met je eens, maar angst hebben voor verandering is zo’n menselijke kwaliteit (kennelijk) dat als je dat woord uitspreekt veel mensen al niet eens kunnen denken voorbij dat woord.
Dus ‘veranderen’ is gewoon geen productief woord. Mensen willen niet veranderen, maar met ‘aanpassen’ kunnen ze vaak beter uit de voeten. Dat is in feite ook veranderen, maar dan niet meteen zo drastisch (naar het gevoel van velen). Mijn ervaring is dat het vaak beter werkt als je mensen in beweging wilt hebben.

Als aanvulling: ‘Even if you are on the right track, if you just sit there you will get run over.’

Hartelijke groet,
Inga van Zalm

Copyright 2020 FiveLeggedSheep ©  All Rights Reserved